Promujemy naszych uczniów i wspomagamy formy wpływające na ich rozwój.

Prowadzimy działalność na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej.

Wspomagamy rozwój wsi Brodła, angażujemy mieszkańców i sympatyków w celu w realizacji naszych zamierzeń.